Beste lezer,

Op 2 mei 2023 zijn de vennootschappen Eindhovens Psychologisch Instituut B.V. en EPI Zorg B.V. in staat van faillissement verklaard door de Rechtbank Oost-Brabant met benoeming van mr. drs F.P.G. Dix tot curator. De curator is werkzaam bij Turnaround Advocaten te Best.

De zorg voor de reeds bestaande cliënten zal de komende periode worden voortgezet. Vanwege het faillissement zullen er geen nieuwe zorgtrajecten worden gestart. Wij streven ernaar om op korte termijn duidelijkheid te kunnen bieden over de voortzetting van de zorg en de mogelijke overname van de zorgactiviteiten door een andere partij. Die duidelijkheid is er nu nog niet en hierover kunnen we op dit moment dan ook geen mededelingen doen.

Wanneer er vragen zijn over de voortzetting van de zorg, kunnen cliënten terecht bij hun vaste contactpersoon/behandelaar.

 • Aanmelden

  Heeft u een verwijzing, dan kunt u zich bij ons aanmelden voor een intake.
  Contact

Dit kunnen we voor u doen

U kunt bij ons terecht voor onderzoek, begeleiding en behandeling door een psycholoog, speltherapeut, orthopedagoog, (kinder- en jeugd)psychiater of klinisch psycholoog.

Goede zorg op maat

EPI ggz is een instelling voor geestelijke gezondheidszorg met twee locaties: EPI ggz in Eindhoven en PIT ggz in Tilburg. Wij bieden psychologisch onderzoek en behandeling aan kinderen, jongeren en volwassenen. Op basis van de hulpvraag van de cliënt zoeken wij de best passende oplossing. Onderzoek en behandeling worden afgestemd op de persoonlijke situatie van de cliënt. Binnen onze organisatie zijn verschillende disciplines werkzaam. Door onderlinge samenwerking streven we naar de best mogelijke zorg voor onze cliënten. Wij vinden het belangrijk om kwalitatief goede zorg op maat te leveren, waarbij we een brede kijk houden.

Meer over EPI ggz

Bij u in de buurt

Voor onze zorg kunt u terecht op een van onze twee locaties. Wij kijken graag samen wat voor u de beste keuze is. Meestal is dat de locatie het dichtst bij u in de buurt.

Pand Geldropseweg 165

EPI ggz

Geldropseweg 165
5613 LM Eindhoven
040-244 62 92

Contact

Pand Nazarethstraat 18 Tilburg

PIT ggz

Nazarethstraat 18
5021 VX Tilburg
013-532 10 11

Contact

Laatste nieuws

Wijziging 2022 volwassenen

Onze werkwijze

 • Aanmelding

  Er is een verwijzing nodig en u wordt gevraagd om een aanmeldformulier in te vullen.

 • Intake

  Er vindt een intakegesprek plaats waarin wordt besproken welke problemen er spelen, wat uw vraagstelling is en wat u van ons verwacht.

 • Traject

  U krijgt een onderzoek en/of behandeling, zoals cognitieve gedragstherapie of EMDR. Dit traject wordt op u persoonlijk, en in overleg met u, afgestemd.

  Meer informatie

 • Beleid bij het niet tijdig afmelden

  Wij hanteren vanaf 1 september 2022 een nieuw beleid omtrent het niet tijdig afmelden.

  Bij het niet – of niet tijdig – afmelden zijn wij genoodzaakt €85 per afspraak in rekening te brengen. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

  Zie onze algemene voorwaarden.