Cognitieve gedragstherapie

Cognitieve gedragstherapie (CGT) kan bij een groot aantal klachten ingezet worden, zoals een negatief zelfbeeld, (sociale) angsten of somberheidsklachten. De therapie is gericht op het veranderen van het gedrag van het kind of de jongere, waarbij bekeken wordt of de manier van denken die hij/zij gewend is, eigenlijk wel klopt. Eventuele negatieve gedachten worden samen met de therapeut onderzocht, en we oefenen met het zoeken naar meer positieve en helpende gedachten. Hierbij werken we met opdrachten, die ook worden meegegeven naar huis. Het anders leren denken verandert de gevoelens en het gedrag van het kind of de jongere, met als doel dat de klachten afnemen. CGT is geschikt voor kinderen vanaf ongeveer negen jaar oud.

Werkwijze

CGT kan onderdeel uitmaken van een breder therapietraject. Een op zichzelf staand traject is ook mogelijk. Bij deze behandeling komt uw kind wekelijks naar onze praktijk (45 minuten), waarbij hij of zij één op één met de behandelaar aan de slag gaat. Zo nodig worden ouders en/of school betrokken bij de behandeling. Het aantal sessies dat nodig is om de doelen te behalen is per kind en problematiek verschillend. De behandeling wordt uitgevoerd door een (gz-)psycholoog of orthopedagoog.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact