Concentratie, werkhouding en/of executieve functies

Uit het diagnostiektraject kan blijken dat uw kind moeilijkheden ervaart op school als gevolg van bijvoorbeeld werkhoudingsproblemen, faalangst en/of concentratieproblemen. Om uw kind in zijn of haar (leer)ontwikkeling te stimuleren, kan een individuele behandeling die gericht is op het versterken van de executieve functies, helpen. Dit zijn functies die zorgen voor sociaal en doelgericht gedrag. Het gaat hier bijvoorbeeld om plannen, zichzelf aansturen, evalueren van het eigen functioneren en vasthouden van informatie in het werkgeheugen. Op basis van de specifieke problemen van uw kind krijgt hij/zij een behandeling op maat. Binnen deze behandeling staat samenwerking met ouders en school centraal, zodat er ook in het dagelijks leven geoefend wordt met de aangeleerde vaardigheden.

Werkwijze

Bij deze behandeling komt uw kind wekelijks naar onze praktijk (45 minuten), om één op één met de behandelaar aan de slag te gaan. Meestal worden er oefeningen mee naar huis gegeven om de vaardigheden te trainen. Ouders en school worden na iedere sessie op de hoogte gehouden van het verloop van de behandeling. Het aantal sessies dat nodig is om de doelen te behalen is per kind en problematiek verschillend. Een universitair opgeleide psycholoog of orthopedagoog voert de behandeling uit. Daarnaast is er in de meeste gevallen (op de achtergrond) een regiebehandelaar (gz-psycholoog of klinisch psycholoog) betrokken bij het behandeltraject.

Voor wie

Deze behandeling is specifiek gericht op kinderen met problemen in het schoolse functioneren. Bijvoorbeeld afgeleid raken, niet tot werken komen, moeite hebben om taken af te maken, onnauwkeurig werken, een laag werktempo hebben, geen hulp durven vragen of faalangst. Wij bieden geen specifieke behandeling voor didactische vaardigheden (zoals lezen, spelling en rekenen). Er worden wel vaardigheden aangeleerd die de didactische ontwikkeling kunnen stimuleren.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact