Diagnostiek (onderzoek)

Heeft u vragen over de ontwikkeling van uw kind? Heeft uw kind bijvoorbeeld problemen op school, moeite met concentreren of om contact te maken met andere kinderen? Wij kunnen u helpen om inzichtelijk te maken waar deze moeilijkheden vandaan komen. Dit doen wij door middel van uitgebreid (neuro)psychologisch onderzoek. Daarbij brengen we zowel de sterke als minder sterke kanten van uw kind in kaart. Breed onderzoek, waarbij niet enkel gefocust wordt op een specifieke diagnose, biedt ons de mogelijkheid om een compleet beeld van uw kind te schetsen. Wij zijn van mening dat we zo het beste uw hulpvragen kunnen beantwoorden en adviezen kunnen geven ter ondersteuning van de ontwikkeling van uw kind.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek worden de klachten besproken en worden samen met u en eventueel uw kind hulpvragen opgesteld. Op basis hiervan wordt het onderzoekstraject vormgegeven. We maken over het algemeen gebruik van vragenlijsten, observaties, gesprekken en (neuro)psychologische tests. In de meeste gevallen komt uw kind enkele ochtenden naar onze praktijk, waarbij hij of zij één op één met een psycholoog of orthopedagoog aan de slag gaat. Er worden taken afgenomen op het gebied van intelligentie, informatieverwerking, concentratie, executieve functies, geheugen, didactische vaardigheden, persoonlijkheid en gedrag en de sociaal-emotionele ontwikkeling. Verder vragen wij aan ouders en school om vragenlijsten in te vullen om meer zicht te krijgen op het functioneren in het dagelijks leven. Zo nodig neemt de onderzoeker (met uw toestemming) contact op met derden, zoals school.

De onderzoeksgegevens worden intern besproken in een multidisciplinair overleg, zodat er door meerdere ‘brillen’ naar de problematiek wordt gekeken. Vervolgens nodigen we u (en eventueel uw kind) uit voor een adviesgesprek. Hierin delen we onze bevindingen en (behandel)adviezen met u. Wij streven ernaar om het adviesgesprek binnen drie weken na het laatste onderzoeksmoment te plannen. U ontvangt ook een uitgebreid verslag. Indien gewenst worden de resultaten (met uw toestemming) ook toegelicht aan derden, zoals de verwijzer (bijvoorbeeld de huisarts) en school.

Onderzoek wordt uitgevoerd door een universitair opgeleide psycholoog. Daarnaast is er in de meeste gevallen (op de achtergrond) een regiebehandelaar (gz-psycholoog, klinisch psycholoog of (kinder)psychiater) betrokken bij het onderzoek.

Voor wie?

Doordat onze onderzoeken breed van aard zijn, kunnen kinderen met verschillende problemen bij ons terecht. Denk hierbij aan:

 • leerproblemen
 • concentratie-/werkhoudingsproblemen
 • NLD-problematiek
 • problemen in de omgang met andere kinderen en/of volwassenen
 • emotieregulatieproblemen
 • gedragsproblemen (thuis en/of op school)
 • problemen in de prikkelverwerking
 • stemmingsklachten (bijvoorbeeld angst, somberheid, laag zelfbeeld)
 • vermoeden van een ontwikkelingsachterstand
 • vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD of autisme)
 • zorgen over de persoonlijkheidsontwikkeling
 • hechtingsproblematiek

Bij de telefonische aanmelding en tijdens het intakegesprek wordt bekeken of de hulpvraag past binnen onze organisatie. Als dit niet het geval is, denken wij met u mee over een alternatief.

Meer informatie en aanmelden

 • Neem contact op

  Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

  Contact