Medicatie

In sommige gevallen kan de inzet van medicatie ervoor zorgen dat een kind zich beter kan ontwikkelen. Hier kan bijvoorbeeld aan gedacht worden als er sprake is van concentratieproblemen, gedragsproblemen of stemmingsklachten. Uw kind kan voor medicatie terecht bij een kinder- en jeugdpsychiater. Er wordt gestart met een gesprek om te bekijken of medicatie passend is bij uw kind. Ook worden de verschillende mogelijkheden besproken en krijgt u uitleg over de werking en eventuele bijwerkingen van de medicatie.

Als ervoor wordt gekozen om met medicatie te starten, vindt er regelmatig een controleafspraak plaats, om de werking te beoordelen en/of de medicatie bij te stellen. Medicatie kan op verschillende manieren ingezet worden. Dit kan een op zichzelf staand traject zijn, maar medicatie kan ook ingezet worden als aanvulling op een al ingezette behandeling. Ook wordt soms voor medicatie gekozen, wanneer eerdere behandelingen tot onvoldoende resultaat hebben geleid.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact