Neurofeedback

Neurofeedback – ook wel EEG-biofeedback genoemd – is een methode om de hersenactiviteit via training en zonder medicatie weer in evenwicht te brengen. Voorafgaand aan neurofeedbacktherapie wordt er altijd eerst een uitgebreid (Q)EEG-onderzoek afgenomen in ons eigen laboratorium en wordt er een individueel en persoonlijk behandelplan opgesteld.

Werkwijze

Neurofeedbacktherapie bestaat meestal uit twintig tot veertig sessies, afhankelijk van de ernst van de klachten en uw hersenreactiviteit. De neurofeedbacksessies duren ongeveer vijfenveertig minuten en vinden tweemaal per week plaats op dezelfde dag en tijd. Tijdens het traject worden er verschillende evaluatiemomenten ingepland, waarin het verloop van het therapietraject met u wordt besproken.

Onder begeleiding van een neurofeedbacktherapeut/neuropsycholoog traint u tijdens individuele sessies gericht uw hersenactiviteit. U zit dan in een gemakkelijke stoel voor een beeldscherm, terwijl uw hersenactiviteit gemeten wordt met enkele elektroden die op uw hoofd zijn geplakt. De therapeut volgt deze hersenactiviteit op het beeldscherm en begeleidt u. Op uw eigen beeldscherm krijgt u terugkoppelingen van deze hersenactiviteit in beeld en/of geluid: de (neuro)feedback. Op het moment dat u de juiste hersenactiviteit laat zien, krijgt u hiervoor een ‘beloning’. De hersenen worden hierdoor getraind en u stimuleert daarmee het zelfherstellend vermogen van de hersenen. De veranderingen die hierdoor teweeg gebracht worden in het functioneren van de hersenen lijken blijvend te zijn; dit is bij verschillende klachten wetenschappelijk aangetoond.

Voor wie?

Neurofeedback is geschikt voor zowel kinderen (vanaf 6 jaar) als volwassenen. Het kan om verschillende redenen ingezet worden, waaronder aandacht- en concentratieproblemen, prikkelverwerkingsproblemen, somberheidsklachten, slaapklachten, NAH (niet aangeboren hersenletsel), geheugenklachten en hoofdpijnklachten.

Hoewel neurofeedback al lang bestaat, is de methode nog steeds grotendeels experimenteel. Naar onze mening is er tot nu toe al wel voldoende wetenschappelijk bewijs voor de behandeling van AD(H)D, epilepsie, migraine en slaapproblemen. Voor allerlei andere stoornissen zijn in de literatuur vaak alleen maar individuele, succesvolle behandelingen gepubliceerd (en is het daarmee dus nog niet geheel wetenschappelijk bewezen). Ook binnen EPI ggz zijn er meerdere voorbeelden van succesvolle behandelingen van andere stoornissen te vinden. Neurofeedback is echter geen wondermiddel en soms past een andere behandeling beter bij uw klachten. Na onderzoek door middel van een QEEG, of soms al bij het intakegesprek, kunnen wij u daarover meer duidelijkheid geven.

Meer informatie

Het is ook mogelijk om, met een duidelijke instructie, thuis gebruik te maken van Craniële Electrotherapie Stimulatie (CES) met de Alpha-Stim®, als voorbereiding op neurofeedbacktherapie en als zelfstandige therapie bij depressie, angst, stress en slaapproblemen. De eerste sessie CES vindt altijd plaats bij ons op locatie.

Als u dat wil kan, na afloop van de training, opnieuw een QEEG en/of een neuropsychologisch onderzoek plaatsvinden om de resultaten ook objectief inzichtelijk te maken. Voor meer informatie over QEEG en neurofeedback, ga naar: www.isnr.org.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact