Behandeling op sociaal-emotioneel gebied

Individuele therapie kan ingezet worden voor kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar oud. De therapie is breed inzetbaar voor allerlei problemen in de sociaal-emotionele ontwikkeling. Bijvoorbeeld het versterken van het zelfbeeld, verminderen van angsten, het reguleren en op een passende manier uiten van emoties, verwerken van ingrijpende gebeurtenissen, leren omgaan met ‘een vol hoofd’ of rouwverwerking. Daarnaast kan er psycho-educatie geboden worden over gestelde diagnoses. Hierdoor krijgt uw kind inzicht in wat de diagnose in het algemeen betekent, en wat het voor hem/haar zelf inhoudt.

Werkwijze

Sessies duren drie kwartier en vinden wekelijks plaats op dezelfde dag en tijd. Meestal is uw kind tijdens de sessies alleen met de therapeut, maar het kan ook voorkomen dat u aansluit. Als dit meerwaarde heeft, zal de therapeut dit met u bespreken. Als ouder heeft u een belangrijke rol in de therapie. Zo starten onze therapeuten altijd met een oudergesprek en vindt er tijdens het traject ook regelmatig een oudergesprek plaats. Hierin wordt een terugkoppeling gegeven van de sessies en wordt de voortgang van uw kind besproken, zowel in de behandelkamer als in de thuissituatie. Door deze gesprekken krijgt u meer inzicht in de behoeften, gedachten en gevoelens van uw kind. Er is er ook ruimte voor vragen. Daarnaast krijgt u in deze gesprekken handvatten om uw kind te ondersteunen in zijn/haar sociaal-emotionele ontwikkeling. Het aantal sessies dat nodig is om de doelen te behalen is per kind en problematiek verschillend.

Onze therapeuten

Door de onderlinge samenwerking kunnen onze therapeuten vanuit verschillende werkwijzen interventies inzetten die aansluiten bij uw kind en de gestelde doelen. Denk bijvoorbeeld aan de inzet van spelmateriaal, therapeutische spellen en interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie. Door uw kind zowel binnen als buiten spel positieve bekrachtiging te geven, gevoelens, gedachten en gedrag te verwoorden, wordt verwacht dat uw kind meer inzicht krijgt in zichzelf. Daarnaast krijgt uw kind in de behandelkamer de mogelijkheid om in de veilige omgeving nieuwe ervaringen op te doen in het uiten van zijn/haar emoties en om voor hem/haar ingrijpende gebeurtenissen te verwerken. Ook EMDR is een methode die ingezet kan worden binnen de therapie.

Onze therapeuten hebben een afgeronde opleiding tot psycholoog, orthopedagoog, speltherapeut of integratief kindertherapeut. Daarnaast is een deel van onze therapeuten opgeleid als EMDR-therapeut of volgt hiervoor de opleiding. Daarnaast is er in de meeste gevallen een regiebehandelaar (gz-psycholoog, klinisch psycholoog of (kinder)psychiater) op de achtergrond betrokken bij het behandeltraject.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact