Thuisbegeleiding

Bij het EPI bestaat, naast ons behandelaanbod voor kinderen, ook de mogelijkheid om ouders te ondersteunen. Dit wordt ingezet wanneer ouders opvoedkundige vragen hebben of vastlopen in de omgang met hun kind. Met thuisbegeleiding kunt u als ouder meer zicht krijgen op het gedrag van uw kind. Daarnaast worden handvatten en praktische tips aangeboden in de omgang met uw zoon of dochter. Het doel van thuisbegeleiding is om samen een passend antwoord te vinden op de door de u gestelde vragen. We gaan open in gesprek en zoeken samen naar een manier om de ervaren last te verlichten. Samen zoeken we naar een manier om meer overzicht en rust te creëren.

Werkwijze

Thuisbegeleiding bestaat uit gesprekken in de thuissituatie met één of beide ouders. Afhankelijk van de hulpvraag en uw wensen wordt de planning van deze gesprekken bepaald. De begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met een hbo-master of een orthopedagoog. Er wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt, waarbij een positieve insteek wordt gebruikt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en wat wel goed gaat. Dit wordt als basis gebruikt om op verder te bouwen. Verder wordt er in de behandeling eerlijk, doelgericht en onbevooroordeeld gewerkt. Wanneer een diagnose is gesteld bij uw kind, kan thuisbegeleiding ondersteunen om de vertaling te maken van de problematiek naar de praktijk. Daarbij kan psycho-educatie helpen om het inzicht en begrip te vergroten. Enkele andere mogelijkheden binnen thuisbegeleiding zijn:

• Meegaan naar gesprekken, bijvoorbeeld op school of bij andere betrokken instanties
• Leren om meer grip te krijgen op (het gedrag van) uw kind
• Een betere balans vinden tussen draagkracht en draaglast
• Verkrijgen van routines, structuur en regelmaat
• Het (sociale) netwerk verhelderen en inzetten
• Vroegtijdig laagdrempelige hulp te bieden
• Het versterken van de samenwerking en communicatie tussen ouders
• Inzichtelijk maken van individuele hulpvragen van verschillende gezinsleden en hier vervolgstappen in zetten

Samen kijken we naar wat voor u helpend is. Zijn wij dat niet? Dan kijken we mee naar wat wel kan helpen.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact