Missie; waar staan wij voor

Wij bieden onze cliënten psychologische diagnostiek en behandeling om hen te helpen hun leven naar eigen wens in te richten, met een zo hoog mogelijke kwaliteit.

Visie; waar gaan wij voor

Bij EPI ggz vinden we dat iedereen recht heeft op kwalitatieve, tijdige en adequate diagnostiek en behandeling. Wij handelen vanuit de overtuiging dat voor ieder probleem een passende oplossing kan worden gevonden. Met kwalitatief hoogwaardige diagnostiek en behandeling dragen wij actief bij aan het welzijn van onze cliënten en de verbetering van hun kwaliteit van leven. Tegelijkertijd investeren wij hiermee in de ontwikkeling van effectieve en efficiënte geestelijke gezondheidszorg.