Klachten

Natuurlijk doen wij ons uiterste best om de met u gemaakte afspraken zo goed mogelijk na te komen. Toch kan het wel eens gebeuren dat er iets misgaat. In dat geval verzoeken wij u om contact op te nemen met de betreffende behandelaar binnen EPI ggz. Meestal wordt dan alles naar tevredenheid opgelost. Ook de directe leidinggevende kan hier eventueel bij betrokken worden.

Als het niet lukt om er op die manier uit te komen dan hebben wij een klachtenregeling die voldoet aan de daarvoor gestelde eisen van onze beroepsverenigingen. Wij verzoeken u dan uw klacht per e-mail te sturen aan: klachtenregeling@epi-groep.nl. Uw klacht zal dan worden behandeld in de klachtencommissie en wij nemen daarna zo spoedig mogelijk contact met u op.

Vertrouwenspersoon jeugdhulp

Ieder kind, iedere jongere en iedere ouder/verzorger die te maken krijgt met een vorm van jeugdhulp, kan voor vragen, klachten en advies terecht bij het AKJ. Dit is een onafhankelijke organisatie van vertrouwenspersonen. Ga voor meer informatie naar https://www.akj.nl.

Nota

Met vragen over of onduidelijkheden over de van ons ontvangen nota/factuur kunt u contact opnemen met: administratie@epi-groep.nl. Het bedrag van de nota wordt bepaald door de gedane verrichtingen en de tijdsduur, in combinatie met de door de overheid (NZa) voor volwassenen hiervoor vastgestelde tarieven. EPI ggz heeft dus geen invloed op deze tarieven. Wij stellen de productnota voor een GBGGZ behandeling of een DBC-nota in de SGGZ zeer zorgvuldig samen, volgens alle wettelijke regels. U kunt hierover dan ook geen klacht indienen. U bent zelf verantwoordelijk voor het betalen van het volledige notabedrag.

Als u het niet eens bent met de hoogte van de vergoeding die uw zorgverzekeraar betaalt van onze nota, dan kunt u hierover eventueel een klacht indienen bij uw zorgverzekeraar, maar niet bij EPI ggz. Het contract met uw zorgverzekeraar is een privé aangelegenheid en hier staan wij volledig buiten.

Klachtenregeling

Meer informatie vindt u in het volgende document: Klachtenregeling cliënten EPI