Kosten en vergoeding volwassenen

Diagnostiek en/of behandeling voor volwassenen wordt in Nederland (gedeeltelijk) vergoed door de zorgverzekeraar, met uitzondering van het eigen risico. Voor 2021 en 2022 is dit wettelijk vastgesteld op minimaal €385,-. Dit eigen risico kan hoger zijn als u dit vrijwillig hebt verhoogd (maximaal €885,-).

EPI ggz heeft sinds 2015 besloten om met een beperkt aantal zorgverzekeraars in Nederland afspraken te maken, waardoor het afhankelijk is van uw zorgverkeraar en polis of uw behandeltraject wordt vergoed vanuit de basisverzekering. Momenteel hebben wij contracten met DSW, Stad Holland en inTwente. Vanaf 2022 komen daar ook ASR en Ditzo bij.

  • Als u een restitutiepolis heeft (ook wel vrije zorgkeuze polis genoemd), dan heeft u een vrije keuze van artsen, ziekenhuizen, psychologen, apotheek, enzovoorts. In dat geval vergoed uw zorgverzekeraar alle kosten van uw behandeling vanuit het basispakket.
  • Heeft u een natura- of een combinatiepolis afgesloten, dan beslist uw zorgverzekeraar waar u naar toe kunt voor zorg en wordt er slechts een gedeelte van een behandeling vergoed als u graag ergens anders zorg wil ontvangen.
  • Bij een budgetpolis heeft een zorgverzekeraar maar slechts enkele zorgaanbieders afspraken gemaakt en is uw keuze zeer sterk beperkt.

Aangezien elke zorgverzekeraar en elke polis andere voorwaarden heeft, raden wij u aan dat u dit vooraf bespreekt met uw zorgverzekeraar en/of dat u hierover contact opneemt met EPI ggz. Wij kunnen u verder informeren en met u meekijken wat ongeveer de kosten van uw behandeling zullen zijn. Vanaf het moment van intake mag een zorginstelling de kosten van de bestede tijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar indienen, ook al heeft er nog geen behandeling plaatsgevonden. Omdat wij niet willen dat u voor vervelende verrassingen komt te staan, raden wij u aan dat u uzelf hierover goed laat informeren. U bent zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het betalen van facturen, ongeacht of uw zorgverkering wel of niet vergoed, en ongeacht of u de factuur vanuit ons of vanuit de zorgverzekeraar ontvangt.

Uitzondering:
Neurofeedback, QEEG, leerstoornissen en faalangst vallen niet onder te vergoeden zorg.

Wijzigingen 2022

Vanaf januari 2022 verandert de overheid de regelgeving met betrekking tot de ggz-financiering. Vanaf dat moment worden de behandelingen vergoed vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM). Meer informatie vindt u hier.