Kwaliteit

EPI ggz is een professionele organisatie die kwalitatieve zorg levert aan haar cliënten. De zorg wordt geleverd door het team van deskundige medewerkers. Samenwerking en voortdurend leren zijn de uitgangspunten in het kwaliteitsdenken van EPI ggz.

HKZ

Wij hebben een HKZ-keurmerk. Dit betekent dat ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet aan eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld. Dit is vastgesteld door een onafhankelijke certificerende instelling.

Beroepsverenigingen

Sommige van onze medewerkers zijn aangesloten bij o.a. het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de Nederlandse Vereniging voor Neuropsychologie (NvN), De Nederlandse Vereniging voor GZ-psychologen en hun specialismen (NVGzP), The Society of Applied Neuroscience (SAN), The International Society for Neurofeedback and Research (ISNR) en The International Pharmaco EEG society (IPEG).

Cliënttevredenheid

In 2021 beoordeelden cliënten hun behandeling bij ons gemiddeld met een 8,2. Deze meting is uitgevoerd met behulp van de CQi (Consumer Quality Index).

Kwaliteitsstatuut

Klik hier voor ons Kwaliteitsstatuut.