Diagnostiek (onderzoek)

Wanneer u psychische klachten heeft, waarbij het onduidelijk is hoe deze op te lossen, is diagnostiek soms de eerste stap om u verder te helpen. Wij streven ernaar om samen met u duidelijk te krijgen waar de moeilijkheden mee te maken kunnen hebben. Dit doen wij door middel van (neuro)psychologisch onderzoek, waarbij we zowel uw sterke als minder sterke kanten in kaart brengen. Naast het eventueel stellen van een diagnose, vinden wij het met name belangrijk om u een verklaring te bieden voor de klachten. Wij zijn van mening dat we op die manier het beste in staat zijn om een behandeladvies te geven dat aansluit bij uw klachten en u als persoon.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek worden de klachten besproken en worden samen met u hulpvragen opgesteld. Op basis hiervan wordt het onderzoekstraject vormgegeven, waarbij we over het algemeen gebruik maken van vragenlijsten, gesprekken en (neuro)psychologische taken. In de meeste gevallen heeft u één of enkele afspraken met een psycholoog. Door middel van (neuro)psychologisch onderzoek kunnen de volgende gebieden in kaart worden gebracht: intelligentie, informatieverwerking, concentratie, executieve functies en geheugen. Door middel van (persoonlijkheid)vragenlijsten en gesprekken kan meer zicht worden verkregen op uw persoonlijkheidsontwikkeling, copingvaardigheden, stemming en welzijn. Als het nodig is nemen we (met uw toestemming) contact op met mensen in uw naaste omgeving, zoals een partner of familieleden.

De verkregen onderzoeksgegevens worden intern besproken in een multidisciplinair overleg, waarbij er goed naar uw klachten gekeken wordt. Daarna nodigen we u uit voor een adviesgesprek, waarin onze bevindingen en (behandel)adviezen met u worden gedeeld. Deze worden ook beschreven in een (uitgebreid) verslag.

Een specifieke vorm van onderzoek is de afname van een (Q)EEG (elektro-encefalogram). Hierbij wordt de activiteit van de hersenen gemeten met elektroden, die bevestigd zijn in een cap. Dit geeft meer informatie over onder andere de informatieverwerking, prikkelverwerking en het concentratievermogen.

Onderzoek wordt uitgevoerd door een universitair opgeleide psycholoog, onder eindverantwoordelijkheid van een regiebehandelaar (GZ-psycholoog, klinisch psycholoog of psychiater).

Voor wie?

U kunt met diverse klachten/problemen bij ons terecht voor onderzoek. Denk hierbij aan:
• concentratieproblemen
• problemen in de sociale interactie
• emotieregulatieproblemen
• problemen in de prikkelverwerking
• stemmingsklachten (bijvoorbeeld angst, somberheid, laag zelfbeeld)
• dwang
• vermoeden van een verstandelijke beperking
• vermoeden van een ontwikkelingsstoornis (zoals ADHD of autisme)
• vermoeden van een persoonlijkheidsstoornis

Bij de telefonische aanmelding en tijdens het intakegesprek wordt bekeken of uw hulpvraag past binnen onze organisatie. Als dit niet het geval is, zullen wij met u meedenken over een alternatief.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact