Medicatie

In sommige gevallen wordt als aanvulling op de behandeling medicatie ingezet. Hier kan bijvoorbeeld aan gedacht worden als er sprake is van concentratieproblemen of stemmingsklachten. U kunt voor medicatie terecht bij onze psychiater, waarbij gestart wordt met een gesprek om te beoordelen of medicatie passend is. Ook worden de verschillende mogelijkheden besproken en krijgt u uitleg over de werking en eventuele bijwerkingen van de medicatie. Als ervoor wordt gekozen om met medicatie te starten, vindt er regelmatig een controleafspraak plaats, om de werking te beoordelen en/of de medicatie bij te stellen.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact