QEEG

Wanneer hulpvragen onvoldoende beantwoord kunnen worden met alleen onderzoeken op papier en in gesprek, kan aanvullend een (Q)EEG (elektro-encefalogram) onderzoek plaatsvinden. Het draagt bij aan een meer uitgebreide diagnostiek en kan informatie geven over mogelijk passende behandelmethoden. Bij een (Q)EEG wordt de activiteit van de hersenen gemeten met elektroden, die bevestigd zijn in een cap. Er wordt op die manier meer zicht verkregen op het hersenfunctioneren en mogelijke verklaringen van klachten. Met het EEG-onderzoek wordt gekeken naar het activatieniveau van het brein op verschillende locaties. Een ruwe EEG-meting ziet er zo uit:

Voorbeeld grafiek van een QEEG

Naast het klassieke EEG (meting hersenactiviteit) bestaat er een herberekening (kwantitatieve analyse), waarmee een vergelijking met leeftijdgenoten gemaakt wordt. Er kunnen dan bijvoorbeeld aanwijzingen gevonden worden voor concentratieproblemen, informatieverwerkingsproblemen of problemen in de prikkelverwerking.

Werkwijze

Tijdens een intakegesprek worden de klachten besproken en worden samen met u hulpvragen opgesteld. De afname van het EEG-onderzoek kan in de meeste gevallen op één ochtend plaatsvinden. Voor het onderzoek ontvangt u een afspraakbevestiging met enkele vragenlijsten en de voorwaarden voor de afname van het EEG. Op de ochtend van het onderzoek krijgt u eerst een korte uitleg. Vervolgens neemt u plaats in het onderzoekslaboratorium, waar de EEG-cap zal worden aangesloten en de opnameapparatuur gereed wordt gemaakt. De afname zelf bestaat uit een meting van maximaal vijf minuten met de ogen open en een meting van dezelfde duur met de ogen dicht, die kort achter elkaar plaatsvinden. In sommige gevallen worden er na de EEG-afname gesprekken gevoerd om de klachten verder te bespreken en/of worden (neuro)psychologische taken afgenomen. In totaal duurt het onderzoek maximaal tweeënhalf uur.

Na de EEG-afname worden de ruwe EEG-gegevens onderzocht met analyseprogramma’s (Biotrace®, Neuroguide® en EEGstudio®) en besproken in een multidisciplinair team. Bovendien worden de ruwe gegevens vergeleken met leeftijdgenoten door middel van een wereldwijde database (Neuroguide®). Op basis hiervan kunnen uitspraken gedaan over het al dan niet afwijken van de gemeten hersenactiviteit in vergelijking met leeftijdgenoten. Vervolgens nodigen we u uit voor een adviesgesprek, waarin onze bevindingen en (behandel)adviezen met u worden gedeeld. Dit wordt ook beschreven in een verslag.

Voor wie

Een (Q)EEG-onderzoek kan onder andere worden ingezet bij diverse klachten/problemen:

 • Concentratieproblemen
 • Emotieregulatieproblemen
 • Problemen met alertheid
 • Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)
 • Cerebro Vasculair Accident (CVA)
 • Geheugenproblemen
 • Prikkelverwerkingsproblemen
 • Slaapproblemen (onderzoek naar de onderliggende problematiek)
 • Migraine/hoofdpijnklachten
 • Stemmingsklachten (o.a. depressie)
 • Rijpingsproblematiek (bij kinderen)

Voor een (Q)EEG wordt bij ons regelmatig gekozen wanneer er al meerdere vormen van medicatie of andere behandeling zijn ingezet zonder het gewenste resultaat. Ook wanneer er na psychologisch onderzoek onduidelijkheid blijft bestaan over de aard/oorzaak van de problematiek, kan een (Q)EEG van toegevoegde waarde zijn ter verhoging van de sensitiviteit/specificiteit. Wanneer er een vraag bestaat naar neurofeedbackbehandeling is de afname van een (Q)EEG-onderzoek noodzakelijk. Tot slot kan een (Q)EEG ondersteunend zijn voor een arts bij het voorschrijven van medicatie.

Meer informatie

Het (Q)EEG-onderzoek wordt sinds 2006 ingezet binnen het EPI en het PIT. Er zijn toen psychofysiologische laboratoria in samenwerking met BRC (Neurocaregroup) opgezet, die aan alle internationale medische regels voldoen. Deze laboratoria zijn eind 2019 vernieuwd en sindsdien wordt de meetapparatuur van BioTrace+® in samenwerking met Mindmedia gebruikt. Voor meer informatie over de hersenen, het (Q)EEG en neurofeedback ga naar: isnr.org (in het Engels).

Meer informatie en aanmelden

 • Neem contact op

  Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

  Contact