Thuisbegeleiding

Als tijdens de behandeling blijkt dat u, naast de behandeling op onze locatie, ook (praktische) ondersteuning nodig heeft in de thuissituatie, bestaat de mogelijkheid tot thuisbegeleiding. We gaan open in gesprek en zoeken samen naar een manier om de ervaren last te verlichten. In de begeleiding wordt aangesloten op uw behoeften. Gekeken wordt naar individuele mogelijkheden en wensen, waarbij u de regie heeft.

Werkwijze

Thuisbegeleiding wordt vormgegeven door middel van gesprekken in de thuissituatie. Afhankelijk van de hulpvraag en uw wensen wordt de planning van deze gesprekken bepaald. De begeleiding wordt geboden door een ambulant begeleider met een hbo-master. Er wordt op een oplossingsgerichte manier gewerkt, waarbij een positieve insteek wordt gebruikt. Er wordt gekeken naar de mogelijkheden en wat wel goed gaat. Dit wordt als basis gebruikt om op verder te bouwen. Verder wordt er in de behandeling laagdrempelig, eerlijk, doelgericht en onbevooroordeeld gewerkt. Wanneer er een diagnose is gesteld, kan thuisbegeleiding ondersteunen om de vertaling te maken van uw problematiek naar de praktijk. Daarbij kan psycho-educatie helpen om inzicht en acceptatie te vergroten. Enkele andere mogelijkheden binnen thuisbegeleiding zijn:

• Een betere balans vinden tussen draagkracht en draaglast.
• Het creëren van meer rust en overzicht in huis.
• Het verkrijgen van routines, structuur en regelmaat.
• Het (sociale) netwerk verhelderen en inzetten
• Zelfkennis vergroten.
• Mee te helpen aan het ontwikkelen van een positiever zelfbeeld.

Samen kijken we naar wat voor u helpend is. Zijn wij dat niet? Dan kijken we mee naar wat wel kan helpen.

Meer informatie en aanmelden

  • Neem contact op

    Heeft u vragen over een behandeling of onderzoek? Neem gerust contact met ons op. Als u al een verwijzing heeft kunt u uzelf of uw kind ook direct aanmelden.

    Contact