Zorgprestatiemodel (ZPM)
Vanaf 1 januari 2022 verandert de overheid de regelgeving met betrekking tot de ggz-financiering voor volwassenen. Vanaf dan worden de behandelingen vergoed vanuit het Zorgprestatiemodel (ZPM). De facturen die u krijgt vanuit de zorgverzekeraar en vanuit ons zullen duidelijker zijn. Zo ziet u precies op welke datum, met wie u een consult heeft gehad en de duur hiervan. Eerder werden consulten gedeclareerd op basis van DBC-trajecten. Met de invoering van het ZPM zal er gedeclareerd worden op basis van de consulten. EPI ggz zal de geplande consulttijd declareren, als een consult dus langer of korter duurt, dan vindt u de vooraf geplande tijd op de facturen terug.

Eigen risico en facturen
Vanaf 1 januari 2022 ontvangt u per periode een factuur voor de ontvangen zorg in de periode daarvoor en zal het eigen risico gaan tellen zodra u zorg en/of medicatie ontvangt uit de basisverzekering. Let op: bent u nu in behandeling en loopt dit door in 2022? Als uw behandeling in 2021 is gestart, dan zijn wij verplicht dit (DBC-)traject eind december 2021 af te sluiten, ook al loopt de behandeling in 2022 door. U krijgt dan aan het begin van 2022 een factuur met een overzicht van de behandeling van 2021. Vaak betekent dit dat het eigen risico van 2021 al is verbruikt en dat u begin 2022 het eigen risico aan de zorgverzekeraar moet betalen. Dit kan betekenen dat u zowel het eigen risico van 2021 aan uw zorgverzekeraar betaalt begin 2022 en ook (een gedeelte) van het eigen risico van 2022, naar aanleiding van de factuur begin 2022. U betaalt het eigen risico over het jaar 2022 dus niet in 2023, maar al begin 2022.

Het is momenteel nog onduidelijk of alle landelijke systemen op 1 januari 2022 klaar zijn voor deze nieuwe werkwijze. Het kan zijn dat u later in 2022 een eerste factuur ontvangt waarin u ook het eigen risico moet betalen. Zodra er meer informatie bekend is, zullen wij dit vermelden op deze pagina.

Meer informatie
Op de website www.zorgprestatiemodel.nl kunt u meer informatie vinden. Ook kunt u altijd contact opnemen met uw zorgverzekeraar en natuurlijk geven wij u ook graag extra informatie over uw behandeling en de kosten. Wij zullen u zo goed mogelijk informeren.